Rendement pensioenopbouw

Pensioenopbouw is een onderwerp waar iedereen mee te maken krijgt, en dat ook
veel vragen oproept. Deze infographic voor Oxylo laat zien welke invloed rendement
heeft op de pensioenopbouw. Ik maakte ook een interactieve versie in HTML5.

RendementPensioen