Enquete-applicatie

Voor het IZB ism Erik van Gameren gemaakte Enquete-applicatie (Quickscan) in Flash.
Werkwijze: Op een bijeenkomst wordt een enquete gehouden, de data worden ingevoerd en de Flash-applicatie genereert een presentatie die ter plekke met een beamer op een scherm wordt gepresenteerd. De presentatie bestaat uit grafieken die weergeven hoe de stemverhoudingen bij een bepaald onderwerp liggen, en welke onderwerpen de meest eenduidige en meest uiteenlopende uitkomsten hebben. Zo is snel te zien aan welke onderwerpen aandacht besteed kan worden, of waar veel verschil van mening over is.

IZB_2