1898: Het jaar van de omwenteling

Sinds vorige week online, een interactieve graphic over de gebeurtenissen in Oost-Europa in het jaar 1989.

Gemaakt voor de website van NRC Handelsblad, in samenwerking met
Erik van Gameren (die ook het meeste programmeerwerk heeft gedaan, waar hij erg goed in is) en Bart Funnekotter (die verantwoordelijk is voor de inhoud: teksten, verzamelen van foto’s en video’s).

Bekijk de graphic
hier online.

Kleine Energieatlas

Begin december uitgekomen: de Kleine Energieatlas, een uitgave van HNS landschapsarchitekten in opdracht van het Ministerie van VROM. Ik heb een bijdrage geleverd in de vorm van de omslagillustratie en infographics waarin het ruimtebeslag van 10 manieren van energieopwekking wordt weergegeven. Verder bevat de atlas veel kaarten, foto’s, fotocollages en -montages, en tekeningen.

Omslag Kleine Energieatlas
Lees meer...