Kleine Energieatlas

Begin december uitgekomen: de Kleine Energieatlas, een uitgave van HNS landschapsarchitekten in opdracht van het Ministerie van VROM. Ik heb een bijdrage geleverd in de vorm van de omslagillustratie en infographics waarin het ruimtebeslag van 10 manieren van energieopwekking wordt weergegeven. Verder bevat de atlas veel kaarten, foto’s, fotocollages en -montages, en tekeningen.

Omslag Kleine Energieatlas
Twee infographics, het ruimtebeslag in hectare en CO2-uitstoot in kubieke hectometers voor energieopwekking van 3387 GWh, met gas en olie als grondstof.

Twee andere pagina’s uit de atlas.